Deze opleiding tot familieopsteller gaat in januari 2016 de zevende  jaargang in. Het systemisch werk is nog steeds actueel, wint verder aan bekendheid en velen ondervinden de heilzame werking van een, deskundig begeleide, opstelling. Meer en meer mensen uit de ‘reguliere zorg’ integreren het systemisch denken en werken in hun professionele bezigheden. Leerkrachten, welzijnswerkers, psychologen, pedagogen, psychiaters e.a. vonden in het systemisch werk eindelijk antwoorden op al lang bestaande vragen.
 De opleiding heeft als voornaamste doel om je te leren hoe je zelfstandig het systemisch denken en werken uit kunt dragen, hetzij in groepsverband, hetzij in de 1 op 1 situatie.

Omdat het werken met rituelen meer en meer deel is gaan uitmaken van mijn werk, zowel met groepen als in de 1 op 1 situatie, maakt dit aspect dan ook deel uit van deze opleiding: de dynamiek van familieopstellingen gecombineerd met de kracht van rituelen.

De opleiding draagt de volgende kenmerken

 • een gedegen theoretische basis
 • werken met rituelen
 • de didactiek is vooral gericht op zelfwerkzaamheid
 • kosteloos stage lopen in de seminars van Harrie de Kruijff
 • werken met families, relaties, ziekte en gezondheid, dieren e.a.
 • een basisprogramma bestaande uit 6 lesblokken van 3 dagen
 • verdiepingsmodules (info zie onder ‘Opbouw van de Opleiding)

Doelstellingen

Aan het eind van de opleiding is de deelnemer in staat:

 • zelfstandig een intake af te nemen, uit het voorgesprek de meest relevante informatie te halen en die te gebruiken voor  een opstelling;
 • op een creatieve wijze de dynamiek in een systeem zichtbaar te maken;
 • via oefeningen, thematische verhalen, zelfgeformuleerde teksten en andere interventies een verstorende dynamiek te transformeren naar een constructieve dynamiek;
 • theoretische achtergrondinformatie te geven bij het werken met opstellingen;
 • in het contact tussen therapeut en cliënt de overdracht en tegenoverdrachtsituaties aan te geven;
 • het onderscheid kennen tussen een opstelling en een ritueel.

[really_simple_share]

Opbouw van de Opleiding

De opleiding is opgebouwd uit drie delen:

1. een basisopleiding bestaande uit 6 lesblokken van elk 3 dagen; elk lesblok bestaat uit 1 of meerdere thema’s. Elk van deze thema’s kent een theoretische onderbouwing, een praktische benadering via opstellingen en een verdieping via passende rituelen.

Thema’s die in de basisopleiding aan de orde komen:

– Hiërarchieën in een systeem en de gevolgen wanneer deze niet gerespecteerd worden
– De plaats in het systeem
– De techniek van het opstellen – waarnemen – interventies
– Voorouders – Inleiding Rituelen
– Geen plaats in het systeem – Geheimen – Schuld en onschuld
– Noodlot- loyaliteit en verstrikking
– De kracht van de taal: het formuleren van teksten met een transformerend karakter.

Na de basisopleiding ontvang je een bewijs van deelname.
Voor het diploma is ook het onder punt 2 en 3 genoemde vereist.

2. Verdiepingsmodules. Momenteel zijn er 11 en elke module heeft een eigen thema.
Deze zijn:
– relaties
– ziekte en gezondheid
– ziel en zielendelen
– overdracht en tegenoverdracht (projecties)
– werken in de privépraktijk
– verslaving
– het stervensproces
– geboorte en zwangerschap
– opstellingen rond beroep
– structuuropstellingen
– natuur

Na het volgen van een module wordt een bewijs van deelname verstrekt.
Om voor het diploma in aanmerking te komen moeten tenminste 5 verdiepingsmodules gevolgd zijn.

De leslocatie is een andere dan die van de basisopleiding.

3. Supervisiemodule.
De opleiding wordt afgesloten met het onder supervisie begeleiden van een cliënt.

Didactische werkvormen

Frontaal onderricht
Waarnemingsoefeningen
Werken in subgroepen
Thuisopdrachten
Rituelen
Werken met objecten

Data

De basisopleiding is verdeeld over 6 lesblokken van telkens drie dagen.
De data zijn de volgende:

In 2016
22, 23 en 24 januari
26, 27 en 28 februari
24, 25 en 26 maart
6, 7 en 8 mei
3, 4 en 5 juni
1, 2 en 3 juli

Data en locatie van de verdiepingsmodules worden nog bekend gemaakt.

Locatie

Voor de basisopleiding zijn we te gast in Conferentieoord ‘De Poort’ in Groesbeek bij Nijmegen.
De verdiepingsmodules als ook de supervisiemodule hebben wisselende locaties.
Klik daarvoor op de link ‘Verdiepingsmodules’ of ‘Supervisieregeling’.

Brochure en inschrijven

Klik hier om de brochure te downloaden.
Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.