‘Aan ieder familiesysteem ligt een oorspronkelijke ordening ten grondslag.’
(Bert Hellinger, grondlegger van de systemische psychotherapie)

Elke familie kent zijn tragiek, zijn noodlot en zijn voorvallen, die deze ordening verstoren. Ze drukken onherroepelijk een stempel op het gedrag en het geluk van één of meerdere familieleden uit latere generaties. Enkele voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn:

 • het vroegtijdig overlijden van één van de ouders of grootouders
 • echtscheiding
 • tragische ongevallen, waarbij een familielid om het leven is gekomen
 • de moeder overlijdt in het kraambed
 • buitenechtelijke kinderen worden verzwegen
 • zelfmoord

Zonder dat we er ons bewust van zijn, hebben deze gebeurtenissen invloed op ons.
We voelen ons verbonden en er ontstaat een toenemende bereidheid om een vergelijkbaar lijden op ons te nemen. Uit loyaliteit. Deze ‘systemische herhalingsdrang’ kan zich, indien onopgelost, generaties lang blijven herhalen.
Deze verbondenheid met andermans noodlot noemt Hellinger ‘verstrikking’ en de consequentie is, dat er een onvermogen ontstaat om ons eigen leven naar tevredenheid vorm te geven. De gevolgen worden zichtbaar in klachten op zowel psychisch als lichamelijk niveau.

Via de systemische familieopstelling kunnen onbewuste en vaak diepliggende verstrikkingen aan het licht gebracht worden.

Doelstellingen

Familieopstellingen maken het mogelijk:

 • verstrikkingen en de daarmee gepaard gaande persoonlijke nood zichtbaar te maken
 • inzicht te krijgen in onbewuste, destructieve patronen
 • ons met ons eigen noodlot te verzoenen
 • onze geblokkeerde intuïtieve en creatieve mogelijkheden vrij te maken
 • onze juiste plaats t.o.v. ouders en grootouders te ervaren
 • de gelijkwaardigheid in de relatie vrouw-man te ervaren
Datum Het seminar begint vrijdagavond 22 september 2017 om 18.00 uur en duurt tot zondag 24 september ± 16.30 uur.
Plaats Orvelte (bij Assen)
Kosten Deelname met opstelling: € 325,-
Deelname zonder opstelling: € 215,-
Deze bedragen zijn inclusief overnachtingen, maaltijden, koffie en thee
Er is dit weekend plaats voor 8 opstellingen; daarnaast
kunnen maximaal nog 16 belangstellenden deelnemen.
Aanmelden Voor info en aanmelding mail naar
gerdakunst@gmail.com