met Harrie de Kruijff in samenwerking met Andrea Vogelsanger alafia.nl

Datum 14 december 2019
Inloop van het seminar om 09.30 uur en we beginnen dan om 10.00 uur tot ±17.00 uur.
Plaats Rosenstock- Huessy-Huis
Hagestraat 10 2011CV Haarlem
Kosten Deelname met opstelling: € 140,-
Deelname zonder opstelling: € 40,-
Beide bedragen zijn inclusief koffie en thee, maar exclusief lunch.
Er is deze dag plaats voor 4 opstellingen.
Aanmelden
en organisatie
De organisatie is in handen van Andrea Vogelsanger en bij haar kun je je aanmelden of om verdere informatie vragen via:
andrea.vogelsanger@gmail.com


Familieopstellingen & Rituelen

Via familieopstelling kunnen verstoringen, vaak diepliggend en meestal ongeweten, aan het licht gebracht worden. Bij familieopstellingen wordt gewerkt met een groep mensen, die elkaar niet hoeven te kennen en die uit zo’n 12 mensen bestaat, soms minder, vaak meer.

Eén van de deelnemers legt zijn of haar probleem voor en er wordt geïnformeerd naar bepaalde gebeurtenissen binnen de familie, die mogelijk van invloed kunnen zijn op bestaande klachten, zij het lichamelijk, zij het psychisch. Vervolgens worden dan op een bepaalde plaats in de ruimte de betreffende familieleden opgesteld.

Deze eerste opstelling geeft dan al een beeld, in hoeverre de ordening in een familie verstoord is, immers de betreffende persoon draagt in zich het beeld van de verstoorde ordening en bij de opstelling wordt dit verstoorde beeld opgesteld en zichtbaar gemaakt.

Wanneer er kracht nodig is om de verstoorde ordening te herstellen of te verbeteren, worden via rituelen deze krachten uitgenodigd om deel te nemen aan het helingsproces. De dynamiek van familieopstellingen gecombineerd met de kracht van rituelen.

Toepassing
Opstellingen en rituelen helpen ons om oplossingswegen te vinden voor problemen met: – relaties – ouders en kinderen – gezondheid, lichamelijk en geestelijk – geld, schulden – beroep