Deze opleiding tot familieopsteller gaat op 11 januari 2019 de negende  jaargang in. Het systemisch werk is nog steeds actueel, wint verder aan bekendheid en velen ondervinden de heilzame werking van een, deskundig begeleide, opstelling. Meer en meer mensen uit de ‘reguliere zorg’ integreren het systemisch werken in hun professionele bezigheden. Leerkrachten, welzijnswerkers, psychologen, pedagogen, psychiaters e.a. vonden in het systemisch werk eindelijk antwoorden op al lang bestaande vragen.
 De opleiding heeft als voornaamste doel om je te leren hoe je zelfstandig het systemisch denken en werken uit kunt dragen, hetzij in groepsverband, hetzij in de 1 op 1 situatie.

De opleiding richt zich vooral op hen die werkzaam zijn in de zorg, in de welzijnssector, onderwijs en in de gezondheidszorg. De inhoud van de opleiding is vergelijkbaar met hbo-niveau en van de deelnemers wordt minimaal een instapniveau van havo verlangd.

Omdat het werken met rituelen meer en meer deel is gaan uitmaken van mijn werk, zowel met groepen als in de 1 op 1 situatie, maakt dit aspect dan ook deel uit van deze opleiding. Het wiel van de vier richtingen neemt hierbij een prominente plaats in. De dynamiek van familieopstellingen gecombineerd met de kracht van rituelen.

De opleiding draagt de volgende kenmerken

 • een gedegen theoretische basis
 • werken met opstellingen en rituelen
 • het werken met het wiel van de 4 richtingen is onderdeel van het programma
 • de didactiek is vooral gericht op zelfwerkzaamheid
 • werken met families, relaties, ziekte en gezondheid, e.a.
 • een basisprogramma bestaande uit 6 lesblokken van 3 dagen
 • een vervolgdeel van 8 dagen met verdiepingsthema’s (info zie onder ‘Opbouw van de Opleiding)
 • een afronding via supervisie

Doelstellingen

Aan het eind van de opleiding is de deelnemer in staat:

 • zelfstandig een intake af te nemen, uit het voorgesprek de meest relevante informatie te halen en die te gebruiken voor  een opstelling;
 • op een creatieve wijze de dynamiek in een systeem zichtbaar te maken;
 • via oefeningen, thematische verhalen, zelfgeformuleerde teksten en andere interventies een verstorende dynamiek te transformeren naar een constructieve dynamiek;
 • theoretische achtergrondinformatie te geven bij het werken met opstellingen;
 • in het contact tussen therapeut en cliënt de overdracht en tegenoverdrachtsituaties aan te geven;
 • het onderscheid kennen tussen een opstelling en een ritueel.

Opbouw van de Opleiding

De opleiding is opgebouwd uit drie delen. Je schrijft in voor alle drie de delen.
Inschrijven voor alleen het basisdeel is niet (meer) mogelijk.

1. het basisdeel bestaat uit 6 lesblokken van elk 3 dagen; elk lesblok bestaat uit 1 of meerdere thema’s. Elk van deze thema’s kent een theoretische onderbouwing, een systemische benadering via opstellingen en een verdieping via passende rituelen.

Thema’s die in de basis aan de orde komen:

– Hiërarchieën in een systeem en de gevolgen wanneer deze niet gerespecteerd worden
– De plaats in het gezin en in het familiesysteem
– De techniek van het opstellen – waarnemen – interventies
– Voorouders – Inleiding Rituelen
– Schuld en onschuld
– Geen plaats in het systeem – Geheimen – Schuld en onschuld
– Loyaliteit en verstrikking
– De kracht van de taal: het formuleren van teksten met een transformerend karakter.

2. Een vervolgdeel van 4 lesblokken van telkens 2 dagen met verdiepingsthema’s.
Deze zijn:
– ziel en zielendelen
– ziekte en gezondheid
– overdracht en tegenoverdracht (projecties)
– werken in de privépraktijk
– verslaving
– 1 oefendag in het begeleiden van opstellingen maakt deel uit van deze fase

3. Supervisie
De opleiding wordt afgesloten met het onder supervisie begeleiden van een cliënt.
Het met goed gevolg afleggen van dit deel leidt leidt tot het diploma van de opleiding.

Didactische werkvormen

Frontaal onderricht
Waarnemingsoefeningen
Werken in subgroepen
Thuisopdrachten
Rituelen
Werken met objecten

Data

Het basisdeel is verdeeld over 6 lesblokken van telkens drie dagen.
De data zijn de volgende:

Basisdeel in 2019 Vervolgdeel in 2019-2020
11-12-13 januari
15-16-17 februari
15-16-17 maart
12-13-14 april
31 mei-1-2-juni
28-29-30 juni
9-10 september 2019
16-17 november 2019
27-28 januari 2020
7-8 maart 2020
11-12 mei 2020= supervisie

Locatie

De hele opleiding vindt plaats in ‘Helios’, Badhuisweg 3 in Heerde (Bij Zwolle).
Voor meer informatie zie hun website onder www.helioscentrtum.nl

Docenten

Docent is Harrie de Kruijff met assistentie van Marycke de Groot en Karin Balvers-de Meulmeester.

Aantal deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 12. Bij dit aantal is optimale aandacht
en begeleiding gewaarborgd.

Brochure en inschrijven

Klik hier om de brochure te downloaden.
Voor het aanmeldingsformulier zie het menu ‘Downloads’.