13 januari 2017, start Opleiding Familieopstellingen & Rituelen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Uncategorized

Deze opleiding tot familieopsteller gaat in januari 2017 de zesde  jaargang in. Het systemisch werk is nog steeds actueel, wint verder aan bekendheid en velen ondervinden de heilzame werking van een, deskundig begeleide, opstelling. Meer en meer mensen uit de ‘reguliere zorg’ integreren het systemisch denken en werken in hun professionele bezigheden. Leerkrachten, welzijnswerkers, psychologen, pedagogen, psychiaters e.a. vonden in het systemisch werk eindelijk antwoorden op al lang bestaande vragen.
 De opleiding heeft als voornaamste doel om je te leren hoe je zelfstandig het systemisch denken en werken uit kunt dragen, hetzij in groepsverband, hetzij in de 1 op 1 situatie.

Omdat het werken met rituelen meer en meer deel is gaan uitmaken van mijn werk, zowel met groepen als in de 1 op 1 situatie, maakt dit aspect dan ook deel uit van deze opleiding: de dynamiek van familieopstellingen gecombineerd met de kracht van rituelen.

Doelstellingen
De opleiding draagt de volgende kenmerken

 • een gedegen theoretische basis
 • werken met rituelen
 • de didactiek is vooral gericht op zelfwerkzaamheid
 • kosteloos stage lopen in de seminars van Harrie de Kruijff
 • werken met families, relaties, ziekte en gezondheid, dieren e.a.
 • een basisprogramma bestaande uit 6 lesblokken van 3 dagen
 • verdiepingsmodules (info zie onder ‘Opbouw van de Opleiding)
 • het betreft hier een opleiding door volwassenen voor volwassenen, waarin zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats toegemeten krijgen. De balans tussen wat de opleiding verplichtend oplegt en datgene waarvoor de student in vrijheid zelf kiest zal steeds doorslaan in het laatst genoemde.

De opleiding leidt niet op tot een wettelijk erkende bevoegdheid en familieopstellingen en/of rituelen komen niet in aanmerking voor vergoedingen door de ziektekostenverzekering.
Wel staan de volgende mogelijkheden tot je beschikking:
– het geleerde toepassen in zelfstandig beroep in het werken met groepen;
– het geleerde toepassen in de privépraktijk in de 1 op 1 situatie;
– het geleerde integreren in je bestaande activiteiten;
– aansluiting zoeken bij een beroepsvereniging in het alternatieve veld;

Kenmerken
Aan het eind van de opleiding is de deelnemer in staat:

 • zelfstandig een intake af te nemen, uit het voorgesprek de meest relevante informatie te halen en die te gebruiken voor  een opstelling;
 • op een creatieve wijze de dynamiek in een systeem zichtbaar te maken;
 • via oefeningen, thematische verhalen, zelf geformuleerde teksten en andere interventies een verstorende dynamiek te transformeren naar een constructieve dynamiek;
 • theoretische achtergrondinformatie te geven bij het werken met opstellingen;
 • in het contact tussen therapeut en cliënt de overdracht en tegenoverdrachtsituaties aan te geven;
 • het onderscheid kennen tussen een opstelling en een ritueel.

Doelgroep en niveau

De basisopleiding, maar ook de daarop aansluitende verdiepingsmodules worden onderwezen op HBO-niveau. De vooropleiding van deelnemers dient daarom ook minimaal HAVO te zijn.
De opleiding richt zich op hen die werkzaam zijn in:
de gezondheidszorg
het onderwijs
welzijnswerk
jeugdzorg
maatschappelijk werk

Kom je uit een andere beroepsrichting, dan kan een intakegesprek duidelijk maken
of deze opleiding iets voor je is.

Data

De basisopleiding is verdeeld over 6 lesblokken van telkens drie dagen.
De data zijn de volgende:

In 2017
13-14-15 januari
24-25-26 februari
24-25-26 maart
21-22-23 april
2-3-4 juni
30 juni – 1-2 juli

Data en locatie van de verdiepingsmodules worden nog bekend gemaakt.

Locatie
Voor de basisopleiding zijn we te gast in Centrum ‘Het Bergkristal’ in  Haaren bij Den Bosch.
De verdiepingsmodules als ook de supervisiemodule hebben wisselende locaties.
Klik daarvoor op de link ‘Verdiepingsmodules’ of ‘Supervisieregeling’.

Brochure en inschrijven
Klik hier om de brochure te downloaden.
Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.https://harriedekruijff.nl/wp-admin/upload.php