Voor overleg, vragen e.a. zijn er verschillende mogelijkheden om de opleiding te bereiken:

 • Dagelijks (werkdagen) telefonisch spreekuur tussen half 9 en 9 uur ’s morgens.
  Dit spreekuur is bedoeld voor korte ruggespraak. Is meer tijd nodig, dan wordt er een telefonische afspraak gemaakt.
  Bij geen gehoor spreek je de voicemail in en word je binnen 3 werkdagen teruggebeld.
  Bereikbare nummers: 026 – 327 3375  of  06 434 808 01
 • Stuur een mail en je wordt via de mail binnen 3 werkdagen geantwoord of je wordt binnen dit tijdsbestek gebeld.
 • In voorkomende gevallen, waarin er meer tijd nodig is voor een reactie van de
  opleiding, krijg je hierover uiterlijk binnen 3 dagen bericht. De definitieve reactie
  wordt binnen 10 werkdagen via mail gegeven.

Bovenstaande geldt niet in vakantieperiodes. Zie hieronder.

Vakantie

– Vakantieperiodes staan vermeld op de website onder Praktijk/Vakantie
– Er staat ook een bericht op het antwoordapparaat van de telefoon
– En de autoresponder reageert op je mail