Om in aanmerking te komen voor het diploma, verbonden aan de Opleiding Familieopstellingen & Rituelen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

deelgenomen hebben aan tenminste 23 dagen van de opleiding
de supervisie met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
voldaan hebben aan de financiële verplichtingen