Ik weet dat in de opleiding tot begeleider van familieconstellaties en rituelen wordt gewerkt met thematiek uit zowel mijn persoonlijke geschiedenis als uit mijn familiegeschiedenis. Het is mij ook bekend dat hiermee psychische inhouden geactiveerd kunnen worden, die mij voorheen onbekend waren en dat de activatie van deze inhouden gepaard kan gaan met een emotionele of fysieke respons.

Ik verklaar hierbij dat ik begrijp dat deelname aan deze opleiding of delen van deze opleiding geschiedt op vrijwillige basis, dat ik kan afzien van deelname aan welk deel van de opleiding dan ook als ik dat wil of de noodzaak daartoe voel.

Wanneer ik wil afzien van deelname aan één of meerdere delen van het programma, dan verplicht ik mij dit mondeling of schriftelijk aan Harrie de Kruijff mee te delen. Ik begrijp en accepteer ook dat dit gevolgen kan hebben voor mijn uiteindelijke diplomering.

Ik begrijp en stem erin toe dat Harrie de Kruijff, zijn medewerkster en eventuele gastdocenten op geen enkele wijze aansprakelijk gemaakt kunnen worden voor de aard en de gevolgen van de ervaringen die ik ondervind gedurende en/of na afloop van deze opleiding.

Ik aanvaard de volle verantwoordelijkheid voor mijn keuzes en handelingen, gebaseerd op ervaringen die ik heb of heb gehad tijdens of na de opleiding.

Ik begrijp dat ik Harrie de Kruijff dien te informeren over mijn geschiedenis van psychische aandoeningen, medicatie, psychotherapie of andere behandelingen die ik nodig had en heb, zowel voor als tijdens de opleiding.

Ik begrijp en stem erin toe, dat het kan gebeuren dat Harrie de Kruijff het nodig acht dat ik afzie van verdere deelname aan het opleidingsprogramma. Mocht dit gebeuren, dan stem ik daarin toe en zie af van deelname aan de rest van het opleidingsprogramma en bekrachtig dit in het ondertekenen van deze verklaring.

Ik begrijp ook dat in het onderhavige geval ik de gelden gerestitueerd krijg van de lessen waaraan ik niet meer kan deelnemen en die door mij al wel werden betaald.

De opleider verklaart ingeschreven te zijn bij het CBP (inschrijvingsnummer m1476269) en zegt toe dat alle door de student verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld en op geen enkele wijze naar buiten wordt gebracht.

Deze disclaimer kun je ter ondertekening hiernaast downloaden.