Familieopstellingen

Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van de systemische psychotherapie, ligt aan ieder familiesysteem een oorspronkelijke ordening ten grondslag.

Nu kent elke familie zijn tragiek, zijn noodlot en zijn voorvallen, die deze ordening verstoren en die onherroepelijk een stempel drukken op het gedrag en het geluk van één of meerdere familieleden. Dit gebeurt vooral dan wanneer er niet op een gepaste wijze om een persoon getreurd is of wanneer iemands noodlot niet of niet voldoende gerespecteerd werd.

Nu kent tragiek vele gezichten, maar er zijn een aantal gebeurtenissen, die het geluk binnen een familie zeer nadrukkelijk kunnen verstoren. Te noemen zijn:

  • het vroegtijdig overlijden van één van de ouders of grootouders
  • echtscheiding
  • tragische ongevallen, waarbij eem familielid om het leven is gekomen
  • miskraam of abortus
  • één van de familieleden is in de rol van het zwarte schaap gedrukt
  • de moeder overlijdt in het kraambed
  • een verloofde werd niet als levenspartner genomen
  • buitenechtelijke kinderen worden verzwegen
  • zelfdoding
  • uitbuiting

De ervaring leert, dat er binnen een familiegroep, onbewust, de behoefte bestaat om geleden onrecht uit te balanceren. Dat betekent, dat dit lijden in latere generaties door iemand nog eens herhaald wordt, in een poging om het leed ‘in orde’ te brengen.

Dit is een soort systemische herhalingsdrang, en dit kan zich, indien onopgelost, generaties lang blijven herhalen.
Op deze manier raken mensen verstrikt in andermans noodlot en de consequentie is, dat er een onvermogen ontstaat om het leven te nemen zoals het is.
De gevolgen worden zichtbaar in klachten op zowel psychisch als lichamelijk niveau.

Loyaliteit
Zo is er het voorbeeld van een jonge man, die lijdt aan aanvallen van depressiviteit en tevens Multiple-Sclerose-patiënt is, wiens opa tijdens een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. De man heeft zijn opa nooit gekend en in het seminar ‘Familieopstellingen’ blijkt echter toch hoe sterk zijn band met zijn grootvader is, zo sterk zelfs dat hij, onbewust, een doodsverlangen heeft om zo de ziel van de opa te kunnen volgen.

Deze loyaliteit wordt zeer regelmatig aangetroffen bij kinderen of kleinkinderen, die zich zeer sterk verbonden weten met het noodlot van één van de familieleden.

Methode
Via de systemische familieopstelling kunnen deze, vaak diepliggende en meestal ongeweten, verstoringen aan het licht gebracht worden.

Bij de Familieopstellingen wordt gewerkt met een groep mensen, die elkaar niet hoeven te kennen en die uit zo’n 12 mensen bestaat, soms minder, vaak meer.

Eén van de deelnemers legt zijn of haar probleem voor en er wordt geïnformeerd naar bepaalde gebeurtenissen binnen de familie, die mogelijk van invloed kunnen zijn op bestaande klachten, zij het lichamelijk, zij het psychisch. Vervolgens worden dan op een bepaalde plaats in de ruimte de betreffende familieleden opgesteld.

Deze eerste opstelling geeft dan al een beeld, in hoeverre de ordening in een familie verstoord is, immers de betreffende persoon draagt in zich het beeld van de verstoorde ordening. en bij de opstelling wordt dit verstoorde beeld opgesteld en zichtbaar gemaakt.

Toepassing
Opstellingen helpen ons om oplossingswegen te vinden voor problemen met:
– relaties
– ouders en kinderen
– gezondheid, lichamelijk en geestelijk
– geld, schulden e.d.
– beroep