Zorggeschillen Quasir logo
Voor de wet Wkkgz ben ik via mijn beroepsvereniging FAGT aangesloten bij
www.zorggeschil.nl  en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling en geschilleninstantie.

Voor geschillen binnen de opleiding maak je gebruik van het klachtenformulier van de LKO (Landelijke Klachtencommissie Onderwijs). Dit formulier is te vinden onder ‘Downloads’.

Heb je een klacht ingediend, dan verplicht ik mij om daar binnen 3 weken op te reageren.

In alle gevallen geldt dat uitspraken van voornoemde instanties bindend zijn en door mij zullen worden uitgevoerd.