Hoewel met grote zorgvuldigheid en respect gewerkt wordt en gemaakte afspraken nagekomen worden, kan het desondanks gebeuren dat er ontevredenheid ontstaat, hetzij over de opzet van het programma, hetzij over de aangeboden oefenstof of over enig ander aspect van de opleiding.

Wanneer een ontevredenheid door meerdere studenten gedeeld wordt, dan wordt allereerst een gesprek georganiseerd met de hele groep. Hierbij zijn de opleider en zijn assistentie aanwezig en de studentengroep.

Betreft het ontevredenheid van één student, dan wordt er een individueel gesprek georganiseerd, waarbij de opleider en de betreffende student aanwezig zijn. De student kan er voor kiezen zich te laten vergezellen en ondersteunen door een medestudent.