Diplomering

Om in aanmerking te komen voor het diploma, verbonden aan de Opleiding Familieopstellingen & Rituelen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

deelgenomen hebben aan tenminste 5 van de 6 modules van de Basisopleiding
tenminste 4 verdiepingsmodules hebben gevolgd
de supervisie met een voldoende beoordeling hebben afgesloten
voldaan hebben aan de financiële verplichtingen

Na de basisopleiding en na elke verdiepingsmodule wordt een bewijs van deelname uitgereikt, die vervangen worden door het diploma als aan het bovenstaande is voldaan.