Opbouw van de opleiding

De opleiding is opgebouwd uit drie delen:

1. een basisopleiding bestaande uit 6 lesblokken van elk 3 dagen; elk lesblok bestaat uit 1 of meerdere thema’s. Elk van deze thema’s kent een theoretische onderbouwing, een praktische benadering via opstellingen en een verdieping via passende rituelen.

Thema’s die in de basisopleiding aan de orde komen:

– Hiërarchieën in een systeem en de gevolgen wanneer deze niet gerespecteerd worden
– De plaats in het systeem
– De techniek van het opstellen – waarnemen – interventies
– Voorouders – Inleiding Rituelen
– Geen plaats in het systeem – Geheimen – Schuld en onschuld
– Noodlot- loyaliteit en verstrikking
– De kracht van de taal: het formuleren van teksten met een transformerend karakter.

Na de basisopleiding ontvang je een bewijs van deelname.
Voor het diploma is ook het onder punt 2 en 3 genoemde vereist.

2. Verdiepingsmodules. In totaal zijn er 6 verdiepingsmodules van 2 dagen, met uitzondering van de module over Projecties, die 1 dag duurt. Elke module heeft een eigen thema.
Deze zijn:
– relaties
– ziekte en gezondheid
– ziel en zielendelen
– overdracht en tegenoverdracht (projecties)
– werken in de privépraktijk
– de familie voorbij

Na het volgen van een module wordt een bewijs van deelname verstrekt.
Om voor het diploma in aanmerking te komen moeten tenminste 4 verdiepingsmodules gevolgd zijn.

De leslocatie is een andere dan die van de basisopleiding.

3. Supervisiemodule.
De opleiding wordt afgesloten met het onder supervisie begeleiden van een cliënt.

Didactische werkvormen

Frontaal onderricht
Waarnemingsoefeningen
Werken in subgroepen
Thuisopdrachten
Rituelen
Werken met objecten
Opstellingen op basis van ingebrachte persoonlijke thematiek
Opstellingen voor externe cliënten

Brochure en inschrijven

Klik hier om de brochure te downloaden.
Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.