Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679
van kracht geworden. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
Ik informeer je graag over de verwerking van je persoonsgegevens.

Verwerking en beveiliging
Via vragen- en aanmeldingsformulieren beschik ik over persoonlijke informatie die vraagt om zorgvuldige
verwerking en archivering, als volgt:
– Persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen en de computer, waarop dat gebeurt is
beveiligd met een wachtwoord.
– Tevens wordt er een digitale back-up gemaakt op een externe harde schijf, eveneens
beveiligd met een wachtwoord.
– Mijn website is tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang beveiligd door middel
van SSL (Secure Sockets Layer); dit zijn versleutelings-protocollen die de communicatie tussen computers
(bijvoorbeeld op het internet) beveiligen.

Delen met derden
– Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
– Door mijn achtergrond als natuurgeneeskundige heb ik mij te houden aan een
wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
– Je gegevens deel ik alleen met derden (huisarts bv.) na jouw expliciete, schriftelijke toestemming vooraf.
– Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de facturering.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
– Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
– Als je vindt dat de gegevens die ik heb opgeslagen niet correct zijn, mag je me schriftelijk
vragen om die gegevens aan te passen.
– Ook kun je me vragen om je persoonsgegevens te wissen.
– Als het gaat om medische gegevens, dan moeten deze echter in het dossier blijven,
zoals de wet op de behandelovereenkomst dit voorschrijft en moeten tenminste 15 jaar bewaard worden.

Nieuwsbrief
Met een zekere regelmaat ontvang je mijn nieuwsbrief met vermelding van geplande
zijnde activiteiten. Tevens bestaat er de mogelijkheid om je via de website te abonneren.
In dat geval vermeld je alleen je mailadres. Je kunt je te allen tijde weer afmelden
door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.