Studiebelasting

De studiebelasting kent de volgende opbouw:
1. Docentcontacturen
– Basisopleiding 18 dagen à 7 uur
– Verdiepingsthema’s, 8 dagen à 7 uur per dag
– Supervisie, 2 dagen à 7 uur per dag
– Thuisopdrachten met een totaal van 20 uur gedurende de basisopleiding
– En 10 uur gedurende het thematische deel.

2. Niet verplichte onderdelen
De ervaring leert dat, hoewel de volgende onderdelen niet verplicht zijn, ze wel uitgevoerd worden.
– Stage lopen in de seminars familieopstellingen van Harrie de Kruijff: 7 uur per dag
– Deelname aan seminars familieopstellingen van collega’s: 7 uur per dag
– Intervisie: 3,5 uur per dagdeel
– Literatuurstudie: eigen keus