Er is al vaak naar gevraagd, maar op dd-mm-jj organiseer ik een supervisiedag/studiedag voor hen die mijn opleiding gevolgd hebben. Een dag van weerzien, van delen van nieuwe inzichten, verhelderen van casuïstiek, werken met interessante oefenvormen e.a.

 Informatie

Datum Er staat op dit moment geen supervisie gepland.
Plaats
Kosten € 75,- hierover is geen btw verschuldigd
Docenten Harrie de Kruijff met assistentie van Marycke de Groot
Deelname Deze supervisiedag is alleen toegankelijk voor afgestudeerden aan mijn opleiding in Nederland en voor hen die de opleiding in Oudenaarde-België volgden.
Inhoud – casuïstiek die je graag toegelicht wilt zien
– theorie die je nog eens wilt horen
– nieuwe theorie
– werken met het wiel
– delen van nieuwe inzichten
– kleine oefenvormen
Inhoud Klik hier om je aan te melden.
Na aanmelding ontvang je een bevestiging en een vragenlijst waarop je kunt aangeven
of je bepaalde vragen in wilt brengen, of je een casus behandeld wilt zien, of je behoefte hebt
een stuk theorie te herhalen of dat je over een nieuw onderwerp iets wilt horen e.a.

Geef een antwoord